BHV cursus in Den Haag speciaal gericht op kinderen

Een BHV Cursus in Den Haag brengt diverse voordelen met zich mee. Zeker als u werkt met kinderen. Speciaal voor kinderdagverblijven, jeugdzorg- en onderwijsinstellingen is het nuttig om een BHV cursus in omgeving Den Haag gericht op kinderen tot 12 jaar te volgen. Ook wanneer u gastouder bent, is het aan te raden om de BHV cursus in omgeving Den Haag te volgen. Verschillende instanties zoals Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben aan gastouders de eis gesteld dat zij vanaf 1 januari 2010 in het bezit moeten zijn van een EHBO certificaat. Onderwerpen die behandeld worden zijn bijvoorbeeld stoornissen in de ademhaling en in het bewustzijn, koortsstuip, hersenschudding, uitdroging, ernstige bloedingen, bloedneus, tand- en oogletsel, kleine ongevallen, brandwonden en vreemde voorwerpen in neus, mond, oor of huid. Bij BHV Zuid-Holland krijgt u op een levendige manier les van professionele instructeurs. BHV Zuid-Holland beschikt over een opleidingscentrum met een tiental realistische trainingsruimtes. Zo kan er op een realistische manier geoefend worden.

Reanimatietraining als extra naast een BHV cursus in Den Haag

Het is begrijpelijk dat u schrikt als iemand in uw buurt een hartaanval krijgt. Maar wat voor stappen moet u precies ondernemen? Het is ten eerste cruciaal om binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand hulp te bieden. Leer een hartstilstand te herkennen door het bewustzijn en ademhaling te controleren, hoe de hulpdiensten gealarmeerd kunnen worden en uiteraard hoe u het slachtoffer reanimeert door het beademen en het toepassen van een hartmassage. BHV Zuid-Holland beschikt over zeer ervaren instructeurs met een professionele ambulance-achtergrond en verzorgt reanimatiecursussen in omgeving Den Haag. Naast het reanimeren met en zonder AED wordt de stabiele zijligging en wat te doen bij verstikking behandeld. Tijdens de training wordt er vooral veel geoefend. Een reanimatietraining is geschikt voor iedereen die nog geen ervaring heeft met reanimeren of naast een BHV cursus in omgeving Den Haag ook meer kennis van reanimatie op wil doen.

BHV cursus speciaal voor VIP chauffeurs in omgeving Den Haag

Het is belangrijk dat een chauffeur weet hoe te handelen in onverwachte situaties. Om onjuiste beslissingen met negatieve gevolgen te voorkomen, is het aan te raden, als u vaak op de weg zit, om een BHV cursus te halen in de buurt van Den Haag speciaal voor chauffeurs. Deze cursus is geheel gericht op praktijksituaties. Bij BHV Zuid-Holland wordt deze cursus verzorgd door professionele Ambulance hulpverleners die beschikken over veel ervaring langs de weg. Tijdens de cursus wordt de veiligheid in en rond de auto besproken, onwel wording van de persoon, wat te doen in het geval van een hartinfarct of beroerte, verwondingen, breuken en kneuzingen, een onwel persoon uit een auto halen, reanimatie, verslikking en benauwdheid. Naast deze handelingen wordt er ook besproken wanneer het wel of niet verstandig is om door te rijden naar een ziekenhuis en de alarmering van de hulpdiensten.