Voordelig flexibele arbeid inkopen dankzij lagere kosten voor een uitzendkracht

Waar uitzendbureaus vroeger erg vaag deden over de prijzen die zij hanteerden voor de inzet van flexwerkers, is de markt dusdanig verandert dat u een berekening van de precieze kosten van een uitzendbureau kunt opvragen. Er wordt naar gestreefd processen blijvend efficiënter te maken en structurele besparingen te realiseren. Als u een specialist inschakelt, kan er zelfs een besparing van 4 tot 12 procent worden gerealiseerd. Vraag en aanbod worden nog beter op elkaar afgestemd, wat uw organisatie nog sterker maakt. Een uitzendbureau, of inkoopadviesbureau, kan u tegen een voordelig tarief hierbij helpen. Er wordt een contract opgesteld dat u de beste en flexibele uitzendkracht voor lage kosten oplevert.

Kosten voor uitzendkracht verlagen én kwaliteiten binnen organisatie verhogen

Wilt u de kosten van uw personeelsbestand verlagen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit? Of misschien wilt u deze zelfs wel verhogen! Dan moet u eerst weten wat de optimale kostprijs van een uitzendkracht is. Men wil bijvoorbeeld geen te hoog tarief voor een uitzendbureau betalen als extra uitzendkrachten nodig zijn. Dat moet voordelig worden geregeld zonder hoge kosten voor een uitzendkracht. Een inkoopadviesbureau kan u daarbij helpen. Dit bureau adviseert niet alleen, maar helpt ook betere contracten met uitzendbureaus op te stellen. Resultaat is een flinke besparing enerzijds en een betere organisatie van flexibele arbeid anderzijds.

Kosten voor uitzendkracht beperken

Misschien heeft u van collega’s in de branche wel eens gehoord dat uitzendkrachten behoorlijk duur kunnen zijn of dat de kwaliteit van deze mensen de wensen overlaat. Dat hoeft echter niet wanneer u goede afspraken maakt met een uitzendbureau, bijvoorbeeld over het tarief. Er wordt een contract opgesteld dat het mogelijk maakt voordelig en flexibel arbeidskrachten in te zetten. Maar wie helpt u daarbij? Daarvoor heeft u niet alleen de hulp van een uitzendbureau, maar van een professioneel inkoopadviesbureau nodig. Deze zorgt dat er een beter contract tot stand komt als u de kosten voor een uitzendkracht probeert te beperken. Zo wordt het tarief voor de diensten van een uitzendbureau ook lager en profiteert u van veel voordeel.