China Works
Image default
Woning en Tuin

Renson Endura Delta

De Renson Endura Delta is een serie van ventilatiesystemen D+. Bij een ventilatiesysteem D wordt er lucht van binnen afgevoerd en schone lucht toegevoerd. Dit wordt op mechanische wijze gedaan en bovendien wordt de toegevoerde lucht direct gefilterd. Daardoor hoef je niet extra te stoken om schone lucht opnieuw te verwarmen. Er zijn drie varianten van het Renson Endura Delta systeem.

Het gaat hier om de Endura Delta 330, Endura Delta 380 en de Endura Delta 450. Het belangrijkste verschil is het toepassingsgebied van de varianten. Zo is de Endura Delta 330 voor kleinere woningen en de Endura Delta 450 voor middel tot grote woningen geschikt. De Endura Delta 380 is weer voor standaardwoningen.

Overeenkomsten en verschillen

Alle varianten van de Renson Endura Delta werken met vraaggestuurde ventilatie en zijn te besturen via de Endura Delta app. Ook werken ze allemaal op stille wijze. Daarbij is de Endura Delta 330 extra stil en ook nog energiezuinig. Deze heeft ook het hoogst mogelijke rendement met 89%. Bij de Endura Delta 380 is die 88% en bij de Endura Delta 450 is dit 87%.

Dat is niet onverklaarbaar, gezien dit ook te maken heeft met de grootte van de woningen waarvoor ze geschikt zijn. De Endura Delta 330 heeft weer geen smartzone om lucht in droge ruimtes af te voeren, waar de 380 en 450 dit wel hebben. De afmetingen van het apparaat en diameter van de afvoer zijn voor alle varianten van de Renson Endura Delta hetzelfde.

Ook de aansluitingen zijn hetzelfde in aantal en plaats. De Endura Delta 330 en 450 hebben drie sensoren. Bij de Renson Endura Delta 380 ontbreekt het aan een H2O sensor.

https://www.ventilatie.net