China Works
Dienstverlening

Ambitie is kracht

Het is belangrijk dat de werknemers voor zichzelf helder hebben welke doelen ze hebben en wat ze uiteindelijk willen bereiken binnen hun loopbaan. Om dit helder te krijgen is loopbaanbegeleiding erg belangrijk. Er wordt dan gewerkt aan de ambities die iemand heeft en er wordt inzicht verworven in de concrete doelen gebaseerd op de resultaten die er gehaald willen worden. Het is een traject dat over het algemeen vrij kort is  maar wel helemaal op maat is gemaakt per werknemer. Tijdens een eerste gesprek wordt er overlegd wat deze al kunnen, waar de specialisme ligt en wat ze uiteindelijk willen bereiken. Klik hier voor meer informatie. Het kan zijn dat een werknemer het gevoel heeft dat hij of zij niet meer op de juiste werkplek zit. Er kan dan gekeken worden naar hoe dit idee is ontstaan en wat er eventueel aan gedaan kan worden om dit gevoel om te zetten in acceptatie. Het kan ook zo zijn dat een werknemer voor de werkzaamheden teveel energie moet inzetten of bereid is om een keer wat anders te gaan doen. Er wordt daarom bij deze manier van begeleiding gekeken naar de krachten en ambities. Zodra hier goed gecontroleerd op wordt is de kans op een succesvolle loopbaan groter dan dat dit achterwege wordt gehouden. Deze begeleiding kan ook ingezet worden als er een outplacement heeft plaatsgevonden. Er wordt dan gericht gekeken naar het kunnen van de werknemers om een passen baan te vinden. De markt van bannen is vrij groot en daarom zijn er verschillende functies mogelijk waar de werknemers op kunnen reageren. Door de juiste begeleiding en het gevoel dat er aandacht aan wordt besteed is de kans groter dat een nieuwe baan sneller op de loer ligt dan dat de werknemer alles zelf moet uitzoeken. Ambities zijn belangrijk om te tonen aan de mensen om je heen, daarom is het bedoeling dat deze helder zijn en er kracht wordt bijgezet. Lees hier meer over dit onderwerp.

https://carrierepoort.nl/