China Works
Particuliere dienstverlening

Uw makelaar in Brasschaat informeert u over de huidige woningvereisten

In Cum Laude vindt u een makelaar in Brasschaat die dankzij zijn jarenlange ervaring elke woningaankoop en –verkoop in goede banen weet te leiden. Dit betekent dat de bij Cum Laude werkzame makelaars niet alleen op de hoogte zijn van de aspecten van een woning zelf, maar ook van de ontwikkelingen en veranderingen in de vastgoedwereld. Zeker nu de zwaarte steeds meer ook energiezuinigheid en duurzaamheid in het algemeen komt te liggen, is dit van belang.

Het energieprestatiecertificaat

Zeer waarschijnlijk bent u er al van op de hoogte dat elke woning over een energieprestatiecertificaat (EPC) dient te beschikken. De op het certificaat weergegeven score duidt de energiezuinigheid van een pand aan. Zo krijgt een potentiële koper inzicht in het te verwachten energieverbruik en dus in de kosten. Niet uw makelaar in Brasschaat, maar een specialist voert de inspectie uit. De score is uiteraard wel bij uw makelaar in Brasschaat bekend. Een pand kan een score van A tot G krijgen, waarbij A het groenst en dus energiezuinigst is.

Woningvereisten vanaf 2020

Het energieprestatiecertificaat is verplicht bij de verkoop van een woning, maar vanaf volgend jaar worden er nog meer eisen gesteld aan bestaande woningen. Eisen die eveneens bij de koop of verkoop van een woning van belang zijn. Voldoet een woning in 2020 niet aan deze vereisten, dan kan dit behoorlijke consequenties hebben. Zo moeten alle woningen tenminste van dubbel glas zijn voorzien, moeten daken zijn voorzien van goede isolatie en moeten alle woningen zijn uitgerust met rookmelders. Ook wil de Vlaamse politiek oude verwarmingsketels laten vervangen. Dit is echter nog geen harde vereiste.

Vraag uw makelaar in Brasschaat naar details

Uw makelaar in Brasschaat kan u tot in detail informeren over de door de overheid gestelde normen. De besluiten van de Vlaamse overheid moeten in de toekomst leiden tot zowel veiligere als duurzamere woningen. Duurzaamheid betekent meer dan alleen economische voordelen voor de bewoner van een pand. Duurzaamheid zal in de toekomst ook moeten leiden tot een schonere en leefbaardere planeet. Het gebruikmaken van energie, in het bijzonder uitputtelijke bronnen, moet daarbij zoveel mogelijk worden teruggedrongen.

https://cumlaude.be