China Works
Image default
Verbouwen

Hoe maak je een goede RI&E?

Een RI&E ofwel een risico inventarisatie en evaluatie is verplicht voor iedere organisatie met personeel. Een RI&E geeft duidelijkheid maar ook overzicht over risico’s binnen een bedrijf. Deze risico’s zijn bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s maar ook veiligheidsrisico’s. Met een RI&E kan proactief ingespeeld worden op een betere en veiligere werkomgeving. Maar, hoe maak je nou het beste een RI&E?

Stappenplan in werking zetten

Een goede RI&E bestaat uit 5 verschillende stappen. Het vergt wat tijd, maar het is wel een wezenlijk onderdeel binnen iedere organisatie. Je kunt de RI&E zelf uitvoeren of door een specialist laten doen. Doorgaans wordt het volgende stappenplan als leidraad aangehouden:

Stap 1: Inventariseren

Allereest moet er een lijst worden gemaakt met welke risico’s zich er in een bedrijf zich afspelen. Denk hierbij aan omgevingsrisico’s (gevaarlijke stoffen), ergonomie (een goede werkhouding) maar ook fysieke risico’s als (geluidsoverlast of maximaal tilgewicht).

 

Stap 2: Evaluatie

Bekijk de risico’s en evalueer deze. Zet de risico’s in de goede volgorde waarbij de belangrijkste risico’s bovenaan staan. Breng hier dus alvast prioriteit in aan voor het PVA (plan van aanpak).

Stap 3: Plan van Aanpak

Zorg er in stap 3 voor dat je bij elk risico een maatregel maakt om dit risico op te lossen. Houd hierbij rekening met wie dit gaat oplossen (verantwoordelijke aanstellen), wat er voor nodig is om het op te lossen, binnen welk termijn het is opgelost en wat het gaat kosten om dit op te lossen. 

Stap 4: Toetsing van de RI&E

In veel gevallen is het verplicht door de wet dat de RI&E wordt getoetst door een deskundige. Een deskundige brengt een bedrijfsbezoek waarbij wordt gekeken of alle risico’s zijn opgenomen in de RI&E. In sommige gevallen is toetsing niet nodig. Informeer hier eerst naar.

Stap 5: Actie!

Nadat de risico’s in kaart zijn gebracht, deze zijn geëvalueerd, er een plan van aanpak wordt gemaakt en deze is getoetst (indien nodig). Is het belangrijk om aan de slag te gaan met de acties die moeten worden uitgevoerd om een veiliger en gezonder werkklimaat te realiseren. Een RI&E instrument kan hierbij helpen. Zorg er altijd voor dat je RI&E actueel blijft. Anders verloopt de RI&E en kun je een boete riskeren. Een dynamische RI&E kan hierbij helpen.

https://www.raatwerk.nl/dynamische-rie-2/