China Works
Bedrijven

Centrifugaalwaterpomp – Leer een beetje over deze technologie

Op dit moment hebben we verschillende typen dompelpompen voor de zuivering van water en effluenten. Deze apparatuur dient om de toegang tot water mogelijk te maken via semi-artesische putten, dat zijn de putten die de door de mens ontwikkelde technologie nodig hebben om het water naar de oppervlakte te pompen. Het is echter al slechts een onderdeel geworden van een veelvoud aan mogelijke toepassingen met een dompelpomp.

 

Deze technologie wordt een “booster” systeem genoemd. Een woord dat afkomstig is uit de Engelse taal, en betekent booster of versterker. Voor deze uitdrukking is juist gekozen vanwege de letterlijkheid bij de nieuwe toepassingen van dompelpompen, omdat het naast het werken aan de opvang van water (waterpomp regenwater) ook gebruikt gaat worden bij het herpompen.

 

In het algemeen worden deze pompen geproduceerd in gietijzer, roestvrij staal of brons, afhankelijk van de kwaliteit van het te verpompen water. Het belangrijkste kenmerk van dit type apparatuur is dat zowel de pomp als de motor in water zijn ondergedompeld, dat wil zeggen dat de hele set van motor- en pompwerken ondergedompeld is. Het is een centrifugaalpomp die door de rotatie van de waaiers (rotors) druk geeft aan het water tot aan het perspunt. Voor elke bedrijfstoestand van het systeem wordt een specifieke pomp gedimensioneerd.

 

De keuze van de beste dompelpomp met sensor uit een artesische put hangt af van de analyse van verschillende factoren, waaronder: de diameter en diepte van de put, de diepte van het waterpeil en de daling ervan, de pompcapaciteit en -duur, de waterkwaliteit, de aanloop- en onderhoudskosten en het benodigde vermogen.

 

Het behoud van de waterkwaliteit en de levensduur van een put zijn direct gerelateerd aan de keuze van de juiste pomp.

 

De dompelpomp met sensor is een apparaat dat elektrische energie omzet in mechanische energie om het water van het ene punt naar het andere over te brengen. En de verplaatsing van het water hoeft niet noodzakelijkerwijs in een put te zijn.

 

Het kan worden gebruikt in andere toepassingen, zoals in of buiten de reservoirs, binnen of buiten de reservoirs en ook bij het onder druk brengen van het voedingsnet.

 

Elk geval is specifiek, maar deze apparatuur kan voornamelijk worden gebruikt in reservoirs of voedingsnetwerken, die gebruik maken van een gesloten-lussysteem.

https://www.waterpomp.be/