China Works
Image default
Zakelijk

Privé detective Antwerpen doet discreet onderzoek

Niemand stapt graag naar de rechter. Maar soms heb je een particulier of zakelijk conflict dat niet door middel van onderling overleg kan worden opgelost. Het blijft echter een drastische stap, waar alleen in het uiterste geval toe wordt overgegaan. Wie een conflict via de rechter wil uitvechten moet zorgen voor een goede juridische strategie en gedegen bewijsmateriaal. Want een rechter zal niet op basis van geruchten een vonnis vellen. Er moet onomstotelijk bewezen worden dat jou onrecht is aangedaan. Om die bewijslast professioneel te vergaren is het goed om een privé detective Antwerpen in te huren.

Kleine overtredingen

Bij een detective wordt er meteen gedacht aan criminaliteit, zowel in de particuliere als bedrijfsmatige sfeer. In verreweg de meeste gevallen wordt er echter een beroep gedaan op een detective om vrij lichte overtredingen te constateren. Grote bedrijven hebben er soms last van dat werknemers zonder geldige reden verzuimen van hun werk of tijdens het werk hele andere dingen doen dan waarvoor ze zijn aangenomen. Er is dan dus sprake van vertrouwen dat beschaamd wordt. Om dat goed aan te kunnen pakken moet er voldoende bewijs zijn van de overtredingen. Een privé detective Antwerpen kan dat op een onopvallende wijze verzamelen.

Administratief onderzoek

Het beroep van detective wordt in films en series op tv vaak spannender gemaakt dan het in werkelijkheid is. Veel onderzoek dat door de privé detective Antwerpen wordt uitgevoerd heeft te maken met administratieve zaken. Hij kan dat vanuit zijn kantoor doen, door in officiële stukken onderzoek te doen naar het overtreden van een concurrentiebeding, het aan het licht brengen van oneerlijke concurrentie of fraude. Een relatief klein gedeelte van het werk, vooral bij de bedrijfsgerelateerde opdrachten, heeft te maken met het op heterdaad betrappen van overtreders. Uiteraard kan dat wel het geval zijn bij onderzoek naar diefstal of verzuim.

Opdrachten voor particulieren

Als je als particulier een privé detective inhuurt heeft dat vaak te maken met een scheiding of met de voorbereidingen daarvan. Je kunt aan de detective vragen om voor bewijsmateriaal te zorgen dat een partner vreemd gaat, onderzoek laten uitvoeren naar de financiële omstandigheden van een ex-partner, of alimentatie-gerichte onderzoeken doen. Bij conflicten tussen partners waarbij men elkaar beschuldigt van misbruik van bezoekregelingen kan de detective zorgen voor beeldmateriaal. Een rechter kan op basis van dergelijk materiaal een verklaring eisen van de overtreder, waarin hij uitlegt waarom hij de afspraken met zijn voormalige partner heeft geschonden.

Personen schaduwen

Het komt bij particuliere opdrachtgevers met zekere regelmaat voor dat zij een privé detective Antwerpen vragen om personen te schaduwen. Dat kan, zoals al is genoemd, te maken hebben met onderzoek naar buitenechtelijke relaties. Maar het schaduwen van personen kan ook te maken hebben met het opsporen van stalkers. Het is belangrijk om daar in een vroeg stadium tegen in actie te komen, door de vermoedelijke stalker in de gaten te laten houden. Anders bestaat er het risico op zwaardere overtredingen, zoals diefstal van waardevolle spullen of zelfs de ontvoering van kinderen.

Tip: Kevdetectives.be