China Works
Banen en opleidingen

Outplacement voor bankmedewerkers in België

De Nationale Bank van België biedt een aantal medewerkers waarvan zij afscheid wilt nemen een outplacementtraject aan. Middels outplacement krijgen medewerkers geurende twee jaar begeleiding om een baan elders te kunnen vinden. Het voorstel is opmerkelijk daar de Nationale bank een voorstander is van langer werken en zegt oudere werknemers graag in huis te willen houden.

Het voorstel tot outplacement komt naar aanleiding van de sluiting van een aantal regionale vestigingen in o.a. Luik en Kortrijk. Deze vestigingen staan op de nominatie om te sluiten in 2018. Ook geeft de bank aan van een “productieomgeving naar een kennisbedrijf” te willen transformeren. Ook dat zou naar verluid meespelen, de medewerkers die het betreft zouden niet meer in de nieuwe organisatie passen die de directie voor ogen heeft.

Medewerkers die zich tot drie jaar voor hun wettelijk pensioen bevinden, krijgen daarom de mogelijkheid om hun carrière bij de nationale bank te beëindigen. Een outplacement traject moet er vervolgens toe dienen om ander werk te vinden dat beter aansluit bij hun competenties.

De gemiddelde leeftijd van werknemers bij de Nationale Bank is 53 jaar. Volgens ingewijden komen er bijna 400 werknemers in aanmerking voor de ontslagregeling. De bank zelf zegt geen harde cijfers te hanteren, maar verwacht wel dat het elk jaar tientallen medewerkers betreft.

In het jaarverslag van de Bank wordt nog opgeroepen dat de Belgen juist langer moeten werken. Critici menen dan ook dat de bank hypocriet is en op deze manier het verkeerde voorbeeld geeft. De Bank zelf stelt zich echter op het standpunt dat gedwongen ontslag niet aan de orde is en van hypocrisie dus geen sprake kan zijn.

https://www.outplacementverzekering.nl